Forums » Off-Topic Discussions

Tôi sẽ có thể kiếm tiền trên cryptocurrency?

  • 4 posts
  January 18, 2023 7:17 AM EST

  Có hợp lý khi bắt đầu giao dịch tiền điện tử ngay bây giờ không? Tôi đã nghe nói rằng nó có thể không liên quan và không có lợi bây giờ.

  • 89 posts
  January 18, 2023 9:44 AM EST

  Nhiều người tin rằng các nhà giao dịch chỉ làm những gì họ nhấp vào nút để mua hoặc bán tiền điện tử. Trên thực tế, đây là một quá trình khá phức tạp. Bạn cần biết nhiều thông tin, và ở đây, ví dụ,https://topbrokers.com/vi/cryptocurrency-charts/btc-usd dễ theo dõi báo giá, biểu đồ và các điểm quan trọng khác sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.